Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ιστορία της Μινωικής Κεραμεικής

"Ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο, που ανταποκρίνεται στην ανάγκη ύπαρξης ενός υψηλής ποιότητας βοηθήματος, σχετικά με ένα πάντα δημοφιλές πεδίο έρευνας. Οι κεραμεικοί ρυθμοί, που εκτείνονται διαμέσου πέντε χιλιετιών της κρητικής ιστορίας, απαιτούν σαφή εξιστόρηση της εξέλιξής τους. Ο κ. Betancount καταφέρνει το ζητούμενο αυτό κατά αξιοθαύμαστο τρόπο, επιτυγχάνοντας λεπτή ισορροπία μεταξύ των ζητημάτων…
Μάι 07, 2024
Η ιστορία της Μινωικής Κεραμεικής

Ό Ηρόδοτος για την τυραννία

έχω τη γνώμη πώς ένας από μας δεν πρέπει να γίνει μονάρχης· γιατί ούτε εεχάριστο είναι ούτε καλό— Μα και πώς θα μπορούσε νάναι πράμα καλοβαλμένο η μοναρχική εξουσία που μπορεί να χάνει αυτά που θέλει χωρίς να δίνει κανένα λόγο; και τον καλλίτερον από τους ανθρώπους που θα στεχόταν σ’ αύτή, θα μπορούσε να τον βγάλει από τη συνηθισμένη του νοοτροπία. Από το πλήθος τ’ αγαθά γεννιέται μέσα του η…
Μάι 07, 2024
Ό Ηρόδοτος για την τυραννία

Εμείς και οι Αρχαίοι

Ο δεσμός που συνδέει τον πολιτισμό μας με τη γλώσσα, την ιστορία και τη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων δεν αναζητείται σε υποτιθέμενα «κοινά σημεία» ανάμεσα στους αρχαίους και σ’ εμάς. Αντιθέτως, είναι επίκαιρο και πιο παραγωγικό να καταλάβουμε τις διαφορές· ο στοχασμός πάνω σε αυτή την απόσταση θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε το νόημα που το παρελθόν και η κληρονομιά του έχουν για…
Μάι 06, 2024
Εμείς και οι Αρχαίοι

Διακοσμητικὴ καὶ λειτουργικῆ ἰδιότητα τῶν τοιχογραφιῶν

Οὶ μυκηναϊκὲς τοιχογραφίες ἔχουν χρώματα ζωηρὰ χωρὶς διαβαθμίσεις καὶ φωτοσκιάσεις. Οἱ μορφὲς ἔχουν σαφήνεια καὶ σωστὲς ἀναλογίες παρ᾿ ὅλη τὴ στατικότητα καὶ τὴν ἀκαμψία τους. Οἱ γραμμὲς εἶναι συχνὰ σκληρές. Τὰ περιγράμματα τῶν μορφῶν εἶναι καθαρά, πολλὲς φορὲς ἕντονα. Τὸ «χέρι» τῶν ζωγράφων ὄμως εἶναι σίγουρο. Αἰσθανόμαστε ὅτι ἔχουν μεγάλη πείρα καὶ ὅτι συνεχίζουν μία μακραίωνη παράδοση. Οἱ…
Μάι 06, 2024
Διακοσμητικὴ καὶ λειτουργικῆ ἰδιότητα τῶν τοιχογραφιῶν

Ἡ μουσικὴ στὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνος

Διασαφηνίζονται οἱ κατὰ τὸν Πλάτωνα σχέσεις τῆς μουσικῆς πρὸς τὴν φιλοσοφία. Στὸν Φαίδωνα ὁ Πλάτων δηλώνει ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι ἡ μέγιστη μουσική. Συνεπῶς, κατὰ τὸν Ἀθηναῖο φιλόσοφο, ἡ τέχνη τῶν ἤχων συγγενεύει πρὸς τὴν τέχνη τῆς διαλεκτικῆς. Στὸ α΄ μέρος τοῦ βιβλίου ἐκτίθενται οἱ μουσικὲς γνώσεις τοῦ Πλάτωνος σὲ σχέση πρὸς τὰ στοιχεῖα τῆς μουσικῆς, τὶς ἑλληνικὲς ἁρμονίες, τοὺς ρυθμοὺς καὶ τὰ…
Μάι 05, 2024
Ἡ μουσικὴ στὸ ἔργο τοῦ Πλάτωνος

Όλα όσα γνωρίζουν οι Νεοέλληνες για τους αρχαίους Έλληνες

Με το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελείται από λευκές σελίδες, ο γνωστός φιλόλογος στηλιτεύει την άγνοια των νέων Ελλήνων για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Το μήνυμά του είναι: «Για διαβάστε Αρχαίους μας, κι αφήστε τώρα τους τόσους ατάλαντους που γράφουν σήμερα! Αρχαίους! Αρχαίους! Πρώτες ποιότητες! Μη χάβετε δεύτερα πράγματα!»
Μάι 04, 2024
Όλα όσα γνωρίζουν οι Νεοέλληνες για τους αρχαίους Έλληνες

Ο μύθος των Ατρειδών στο νεοελληνικό θεάτρο της περιόδου 1945-1975 – Μέρος Α

Στους μονολόγους του Γιάννη Ρίτσου, οι δραματικοί χώροι ξεφεύγουν πολύ από την παραδοσιακή φόρμα απλής πλαισίωσης της δράσης. Εδώ πλέον οι χώροι, τους οποίους ο ποιητής περιγράφει –κάποτε με λεπτομέρειες στις σκηνικές οδηγίες της αρχής–, αποτελούν δυναμικό και αναπόσπαστο στοιχείο της δράσης που ξετυλίγεται στους μονολόγους των προσώπων. Στο Νεκρό Σπίτι (με τον υπότιτλο «Φανταστική κι αυθεντική…
Μάι 04, 2024
Ο μύθος των Ατρειδών στο νεοελληνικό θεάτρο της περιόδου 1945-1975 – Μέρος Α

Μάχη του Μαραθώνα - Η Ανατροπή

Η Μάχη του Μαραθώνα σηματοδοτεί μία από τις πλέον σημαντικές στιγμές της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, αφού υπήρξε καταλυτικός παράγοντας στη δημιουργία του Δυτικού Πολιτισμού. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι και σήμερα, οι βασικές της παράμετροι παρέμεναν άγνωστες. Στο βιβλίο αυτό, αποτέλεσμα της πολυετούς έρευνας των δύο συγγραφέων, αποκαλύπτονται για πρώτη φορά κρίσιμα συμβάντα της…
Μάι 03, 2024
Μάχη του Μαραθώνα - Η Ανατροπή

No More Articles

 

Ό Ηρόδοτος για την τυραννία

έχω τη γνώμη πώς ένας από μας δεν πρέπει να γίνει μονάρχης· γιατί ούτε εεχάριστο είναι ούτε καλό— Μα και πώς θα μπορούσε νάναι πράμα…
Μάι 07, 2024
Ό Ηρόδοτος για την τυραννία

Διακοσμητικὴ καὶ λειτουργικῆ ἰδιότητα τῶν τοιχογραφιῶν

Οὶ μυκηναϊκὲς τοιχογραφίες ἔχουν χρώματα ζωηρὰ χωρὶς διαβαθμίσεις καὶ φωτοσκιάσεις. Οἱ μορφὲς ἔχουν σαφήνεια καὶ σωστὲς ἀναλογίες παρ᾿ ὅλη…
Μάι 06, 2024
Διακοσμητικὴ καὶ λειτουργικῆ ἰδιότητα τῶν τοιχογραφιῶν

Η Πολιτική ως Αρχιτεκτονική της Κoινωνίας – (Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, 1094a 18-b7, 1095a2-22)

Αν λοιπόν υπάρχει κάποιος σκοπός των πράξεων που τον θέλομε δι’ εαυτόν ενώ τους άλλους χάριν αυτού, και δεν τα επιδιώκομε όλα για κάτι άλλο…
Απρ 29, 2024
Η Πολιτική ως Αρχιτεκτονική της Κoινωνίας – (Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, 1094a 18-b7, 1095a2-22)

Οι Θησαυροί της Κωνσταντινούπολης – Μέρος Δ

Κατά το σύντομο διάστημα της επαναφοράς της ειδωλολατρίας από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη ή Φιλόσοφο, πολλά ειδωλολατρικά ιερά…
Απρ 22, 2024
Οι Θησαυροί της Κωνσταντινούπολης – Μέρος Δ

Πίσω είναι χτισμένη στοά με ζωγραφισμένους τους ονομαζόμενους δώδεκα θεούς...

"…Πίσω είναι χτισμένη στοά με ζωγραφισμένους τους ονομαζόμενους δώδεκα θεούς. Στον απέναντι τοίχο βλέπεις ζωγραφισμένο τον Θησέα, τη…
Απρ 14, 2024
Πίσω είναι χτισμένη στοά με ζωγραφισμένους τους ονομαζόμενους δώδεκα θεούς...

Σύγκριση Αθηναϊκής δημοκρατίας και νέων δημοκρατιών – Μέρος Β

Ο νεότερος δημοκρατικός διαλογισμός διατύπωσε από νωρίς το αίτημα των «δικαιωμάτων του ανθρώπου» βάσει της ιδέας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι…
Απρ 01, 2024
Σύγκριση Αθηναϊκής δημοκρατίας και νέων δημοκρατιών – Μέρος Β

«Γυναίκες, οι αόρατες της ιστορίας» – Η αρχαιολόγος Εύη Πίνη μιλάει για τις γυναίκες της αρχαιότητας

Πόσο… αόρατες ήταν οι γυναίκες στην ελληνική αρχαιότητα; Υπήρχαν κοινωνίες στις οποίες η θέση τους ήταν πιο… ορατή; Ποια στερεότυπα είναι…
Απρ 01, 2024
«Γυναίκες, οι αόρατες της ιστορίας» – Η αρχαιολόγος Εύη Πίνη μιλάει για τις γυναίκες της αρχαιότητας

Ξ. Μουσάς: «Επιτομή της ελληνικής φιλοσοφίας η κατασκευή του Μηχανισμού των Αντικυθήρων»

Ένα αστρονομικό ρολόι πλανητάριο που κατασκεύασε το ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σονόρα (Sonora) του Μεξικού, εγκαινιάστηκε…
Μαρ 30, 2024
Ξ. Μουσάς: «Επιτομή της ελληνικής φιλοσοφίας η κατασκευή του Μηχανισμού των Αντικυθήρων»

 

Χώροι Λατρείας στο Μινωικό Ανακτορικό Πολιτισμό

Λέγοντας θέσεις λατρείας εννοούμε τους χώρους στους οποίους αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες πράξεις λατρευτικού περιεχομένου. Σκοπός αυτών των…
Απρ 23, 2024
Χώροι Λατρείας στο Μινωικό Ανακτορικό Πολιτισμό

Δομή και λειτουργία του ανακτόρου της Φαιστού

Το παλαιό ανάκτορο της Φαιστού οικοδομείται γύρω στα 2000, και είναι εν­ διαφέρον ότι διασώζονται αρκετά τμήματά του, σε σχέση με τα άλλα…
Απρ 15, 2024
Δομή και λειτουργία του ανακτόρου της Φαιστού

«Μαχητές των Μνημείων» στο Αρχαίο Στάδιο Νεμέας

Εθελοντική δράση καθαρισμού και πρόληψης στο Στάδιο της Αρχαίας Νεμέας πραγματοποίησαν η Diadrasis και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, σε…
Μαρ 30, 2024
«Μαχητές των Μνημείων» στο Αρχαίο Στάδιο Νεμέας

Μοναδική ανακάλυψη σε σπήλαιο της Ελλάδας

Το προϊστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλία, είναι γνωστό για τα εντυπωσιακά στρώματα καύσιμης ύλης που έχουν…
Μαρ 28, 2024
Μοναδική ανακάλυψη σε σπήλαιο της Ελλάδας

Η γραμμική γραφή Β, από το ανάκτορο της Πύλου, στο έργο των αρχαιολόγων Louis Godart και Anna Sacconi

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρουσίασε, την Τετάρτη 20 Μαρτίου, στην Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή το δίτομο έργο των Louis Godart και…
Μαρ 25, 2024
Η γραμμική γραφή Β, από το ανάκτορο της Πύλου, στο έργο των αρχαιολόγων Louis Godart και Anna Sacconi

Χαλκιδική: Ανοίγει μετα από 5 χρόνια το σπήλαιο των Πετραλώνων - Το εντυπωσιακό «Σπίτι του Αρχανθρώπου»

Κοινό μυστικό στους κατοίκους των Πετραλώνων Χαλκιδικής ήταν επί δεκαετίες το γεγονός ότι, κοντά στο χωριό τους, στους πρόποδες του βουνού…
Μαρ 21, 2024
Χαλκιδική: Ανοίγει μετα από 5 χρόνια το σπήλαιο των Πετραλώνων - Το εντυπωσιακό «Σπίτι του Αρχανθρώπου»

 

Ο Ζευς κρατώντας έναν αετό στο δεξί του χέρι ετοιμάζεται εκσφενδονίσει έναν κεραυνό

Ο Ζευς κρατώντας έναν αετό στο δεξί του χέρι ετοιμάζεται εκσφενδονίσει έναν κεραυνό στον γίγαντα που βρίσκεται μπροστά του. Ερυθρόμορφος…
Μαρ 29, 2024
Ο Ζευς κρατώντας έναν αετό στο δεξί του χέρι ετοιμάζεται εκσφενδονίσει έναν κεραυνό

Οι Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Αθήνα, 7-9 Απριλίου

Οι «Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» επιστρέφουν στις 7-9 Απριλίου στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη, για να παρουσιάσουν την…
Μαρ 28, 2024
Οι Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Αθήνα, 7-9 Απριλίου

Η στήλη των διδύμων βρεφών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο -Σπάνιο θραύσμα που εντόπισε ρακοσυλλέκτης

Πρόκειται για ένα θραύσμα επιτύμβιας στήλης που συνέλεξε από ρέμα του Μενιδίου και παρέδωσε στο Μουσείο το Νοέμβριο του 2008 ένας…
Μαρ 23, 2024
Η στήλη των διδύμων βρεφών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο -Σπάνιο θραύσμα που εντόπισε ρακοσυλλέκτης

 

Ο μύθος των Ατρειδών στο νεοελληνικό θεάτρο της περιόδου 1945-1975 – Μέρος Α

Στους μονολόγους του Γιάννη Ρίτσου, οι δραματικοί χώροι ξεφεύγουν πολύ από την παραδοσιακή φόρμα απλής πλαισίωσης της δράσης. Εδώ πλέον οι χώροι, τους οποίους ο ποιητής περιγράφει –κάποτε με λεπτομέρειες στις σκηνικές οδηγίες της αρχής–, αποτελούν δυναμικό και αναπόσπαστο στοιχείο της δράσης που ξετυλίγεται στους μονολόγους των προσώπων. Στο Νεκρό Σπίτι (με τον υπότιτλο «Φανταστική κι αυθεντική…
Μάι 04, 2024
Ο μύθος των Ατρειδών στο νεοελληνικό θεάτρο της περιόδου 1945-1975 – Μέρος Α

Αισχύλος. Τα σωζόμενα δράματα – Μέρος Δ

Το στοιχείο του σκηνικού εντυπωσιασμού («τερατεία»), που συναντάμε και σ’ άλλες τραγωδίες του Αισχύλου, είχε ήδη από την αρχαιότητα επισημανθεί ως πληθωρικό στον Προμηθέα Δεσμώτη, ο οποίος κινείται στο χώρο των αθανάτων, και τούτο ακριβώς δίνει το πλαίσιο της «τερατείας», καθώς θα δούμε να παρελαύνουν σ’ αυτό το δράμα θεοί και Τιτάνες συνοδευμένοι από στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν: στην αρχή ο…
Απρ 26, 2024
Αισχύλος. Τα σωζόμενα δράματα – Μέρος Δ

Αισχύλος. Τα σωζόμενα δράματα – μέρος Β

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ικετίδων έγκειται στον πρωταγωνιστικό ρόλο του χορού, που αποτελεί και το κεντρικό πρόσωπο της τραγωδίας. Ο χορός των κοριτσιών ζητά προστασία αντιδρώντας στο γάμο με τους γιους του Αιγύπτου και βρίσκει άσυλο στο Άργος δίπλα στο βασιλιά Πελασγό. Η πάροδος του χορού καλύπτει πάνω από τη μίση τραγωδία! Η ιστορία των πενήντα θυγατέρων του Δαναού που ζούσαν στην Αίγυπτο…
Απρ 10, 2024
Αισχύλος. Τα σωζόμενα δράματα – μέρος Β

«ΤΙΜΑΝΔΡΑ» του Θοδωρή Καλλιφατίδη

«Ζούμε λάθος ζωή, μα πώς να το πεις;» Η «Τιμάνδρα» αποτελεί μια διαχρονική ματιά στη γυναίκα, τον έρωτα, τον πόλεμο, τη φιλοσοφία και την εξουσία. Το σώμα και η ευφυΐα της γυναίκας παίρνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο και προσφέρουν ένα άλλο βλέμμα στην ιστορία, αυτή τη φορά, μέσα απ’ τα μάτια μιας εταίρας, της Τιμάνδρας, μητέρας της περίφημης Λαΐδας, ερωμένης του Αλκιβιάδη. Η Τιμάνδρα εξιστορεί τη…
Μαρ 27, 2024
«ΤΙΜΑΝΔΡΑ» του Θοδωρή Καλλιφατίδη

Οι Τρεις Αδελφές (στη σπηλιά της Εκάτης), του Δημήτρη Τσιάμη στο Bios

Η παράσταση «Οι Τρεις Αδελφές (στη σπηλιά της Εκάτης), που παρουσιάζεται, στο Bios, σε σκηνοθεσία-δραματουργική επεξεργασία Δημήτρη Τσιάμη, προσεγγίζει το έργο του Α.Τσέχωφ και τη διαδρομή των ηρωίδων του ως μια διαβατήρια τελετή. Συνδέει τα τσεχωφικά πρόσωπα με διαφορετικές εκδοχές του αρχέτυπου των τριών γυναικών αδελφών (Τρεις Μάγισσες, Τρεις Μοίρες, Τρεις Χάριτες) καθώς και με την τρίμορφη…
Μαρ 16, 2024
Οι Τρεις Αδελφές (στη σπηλιά της Εκάτης), του Δημήτρη Τσιάμη στο Bios

Οιδίποδας Τύραννος: Μοίρα ή προσωπική ευθύνη;

Η ευθύνη ανήκει στον Οιδίποδα Ο Οιδίπους Τύραννος είναι μια μελέτη της σχέσης των θεών και των ανθρώπων που οριοθετεί τη θέση τους. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξισωθεί με το θείο και όταν πιστέψει πως το έχει επιτύχει τότε επέρχεται η δίκη για να τον νουθετήσει με σκληρό τρόπο και να του υποδείξει την πραγματική θέση του στον κόσμο. Οι χρησμοί δεν διαμορφώνουν τον προκαθορισμένο δρόμο της ζωής του…
Μαρ 13, 2024
Οιδίποδας Τύραννος: Μοίρα ή προσωπική ευθύνη;

 

Βρείτε μας στα social media

Contact us at info@hellenologio.gr - Privacy Policy