Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο Αγασικλής, ο βασιλιάς των Λακεδαιμονίων ...

 

Ο Αγασικλής, ο βασιλιάς των Λακεδαιμονίων, όταν απορούσε κάποιος που, ενώ του άρεσε να παρακολουθεί τις φιλοσοφικές συζητήσεις, δεν δεχόταν να ακούσει τον Φιλοφάνη τον σοφιστή, είπε: «Συνηθίζω να είμαι μαθητὰς αυτών των οποίων είμαι και γιος»

Ἀγασικλῆς ὁ Λακεδαιμονίων βασιλεύς, θαυμάζοντός τινος ὅτι φιλήκοος ὢν οὐ προσδέχεται Φιλοφάνη τὸν σοφιστήν, ἔφη ‘τούτων χρῄζω μαθητὴς εἶναι, ὧν εἰμι καὶ υἱός.’ πρὸς δὲ τὸν εἰπόντα, πῶς ἄν τις ἀδορυφόρητος ὢν ἄρχειν ἀσφαλῶς δύναιτο, ‘ἐὰν οὕτως’ ἔφη ‘αὐτῶν ἄρχῃ, ὥσπερ οἱ πατέρες τῶν υἱῶν.’

Πλούταρχος - Αποφθέγματα Λακωνικά – Ἀγασικλέους

Βρείτε μας στα social media

Contact us at info@hellenologio.gr - Privacy Policy