Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αφέντη, που ο Έρωτας ο δαμαστής ...

 

Αφέντη, που ο Έρωτας ο δαμαστής
κι οι Νύφες οι γαλανομάτες
κι η ροδομάγουλη Αφροδίτη
μαζί σου παίζουν και γυρίζεις
μες στα ψηλά τα κορφοβούνια,
προσπέφτω σου· κι έλα σ᾽ εμένα
καλόγνωμος και την παράκλησή μου
ακούοντας τη χαριτωμένη.
Καλός συμβουλάτορας γίνε
στον Κλεόβουλο, Διόνυσέ μου,
να δέχεται τον έρωτά μου.
 
ὦναξ, ὧι δαμάλης Ἔρως
καὶ Νύμφαι κυανώπιδες
πορφυρῆ τ᾽ Ἀφροδίτη
συμπαίζουσιν, ἐπιστρέφεαι
δ᾽ ὑψηλὰς ὀρέων κορυφάς·
γουνοῦμαί σε, σὺ δ᾽ εὐμενὴς
ἔλθ᾽ ἡμίν, κεχαρισμένης
δ᾽ εὐχωλῆς ἐπακούειν·
Κλεοβούλωι δ᾽ ἀγαθὸς γένεο
σύμβουλος, τὸν ἐμόν γ᾽ ἔρω-
τ᾽, ὦ Δεόνυσε, δέχεσθαι.
 
Ανακρέων

 

Βρείτε μας στα social media

Contact us at info@hellenologio.gr - Privacy Policy