Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εμπρός Μούσα Καλλιόπη, θυγατέρα ...

 

Εμπρός Μούσα Καλλιόπη, θυγατέρα
του Δία, τραγούδια αγαπημένα αρχίνα
και βάνε και χορό χαριτωμένο
κι όλο ομορφιά σιμά στον ύμνο.
 
Μῶσ᾽ ἄγε Καλλιόπα θύγατερ Διὸς
ἄρχ᾽ ἐρατῶν ϝεπέων, ἐπὶ δ᾽ ἵμερον
ὕμνωι καὶ χαρίεντα τίθη χορόν.
 
Άλκμαν 

 

Βρείτε μας στα social media

Contact us at info@hellenologio.gr - Privacy Policy