Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο Ερατοσθένης λέει ότι οι πρώτοι (γεωγράφοι) μετά τον Όμηρο ...

 

Ο Ερατοσθένης λέει ότι οι πρώτοι (γεωγράφοι) μετά τον Όμηρο ήταν δύο, ο Αναξίμανδρος, ένας γνώριμος και συμπολίτης του Θαλή, και ο Εκαταίος ο Μιλήσιος. Ο Αναξίμανδρος ήταν ο πρώτος πού δημοσίευσε έναν γεωγραφικό χάρτη, ενώ  Εκαταίος άφησε ένα σχεδιάγραμμα, πού πιστοποιείται ότι είναι δικό του από τα υπόλοιπα γραπτά του.

τοὺς πρώτους μεθ᾽ Ὅμηρον δύο φησὶν Ἐρατοσθένης, Ἀναξίμανδρόν τε Θαλοῦ γεγονότα γνώριμον καὶ πολίτην καὶ Ἑκαταῖον τὸν Μιλήσιον. τὸν μὲν οὖν ἐκδοῦναι πρῶτον γεωγραφικὸν πίνακα, τὸν δὲ Ἑκαταῖον καταλιπεῖν γράμμα, πιστούμενον ἐκείνου εἶναι ἐκ τῆς ἄλλης αὐτοῦ γραφῆς.

Αναξίμανδρος

 

Eusebius Preparation for the Gospel

Βρείτε μας στα social media

Contact us at info@hellenologio.gr - Privacy Policy