Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στο πρώτο βιβλίο του έργου του για τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα ...

 

Στο πρώτο βιβλίο του έργου του για τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα γράφει ότι το σύμπαν είναι ένα και ότι από το άπειρο μπαίνουν σ’ αυτό ο χρόνος, η πνοή και το κενό, που πάντα καθορίζει τη θέση κάθε πράγματος.

 

ἐν δὲ τῷ Περὶ τῆς Πυθαγόρου φιλοσοφίας πρώτῳ γράφει (Αριστοτέλης) τὸν μὲν οὐρανὸν εἶναι ἕνα, ἐπεισάγεσθαι δ᾿ ἐκ τοῦ ἀπείρου χρόνον τε καὶ πνοὴν καὶ τὸ κενόν, ὃ διορίζει ἑκάστων τὰς χώρας ἀεί.

 

Στοβαϊος, Άνθολ.

 

Βρείτε μας στα social media

Contact us at info@hellenologio.gr - Privacy Policy