Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η πυροσβεστική αντλία του Κτησιβίου και του Ήρωνος

 

 

Η πυροσβεστική αντλία του Κτησιβίου και του Ήρωνος

Η πρώτη δίδυμη εμβολοφόρος καταθλιπτική αντλία πυρόσβεσης παγκοσμίως.

Εάν μείνει ως έχει, τότε υπονοείται ότι η πυροσβεστική αντλία του Κτησιβίου και Ήρωνος είναι η πρώτη του συγκεκριμένου τύπου-μηχανισμού, δηλ. δίδυμη εμβολοφόρος καταθλιπτική, και πως είχε προηγηθεί η εφεύρεση άλλης/άλλων πυροσβεστικών αντλιών, οι οποίες απλά λειτουργούσαν με διαφορετικό μηχανισμό. Εάν δεν είχε προηγηθεί η εφεύρεση παρόμοιας πυροσβεστικής αντλίας, π.χ. μονή ή μη εμβολοφόρος, κλπ., τότε το σωστό είναι: Η πρώτη αντλία πυρόσβεσης στον κόσμο Πρόκειται για μια δίδυμη εμβολοφόρος καταθλιπτική αντλία συνεχούς ροής ύδατος, που χρησιμοποιείτο για πυρόσβεση και εξακολουθούσε απαράλλακτη να έχει την ίδια χρήση μέχρι πρόσφατα.Αποτελείτο από δύο έμβολα που παλινδρομούσαν αντίθετα, με τη βοήθεια ενός αρθρωτού κοινού χειρομοχλού εντός δύο κατακόρυφων κυλινδρικών δοχείων βυθισμένων στην (πιθανότατα τροχοφόρο) υδατοδεξαμενή. Οι ανεπίστροφες βαλβίδες εισαγωγής ύδατος βρίσκονταν στον υπερυψωμένο πυθμένα των δοχείων, και οι ανεπίστροφες βαλβίδες εξαγωγής ύδατος βρίσκονταν στη βάση των σωλήνων εξαγωγής ύδατος. Οι σωλήνες συνέκλιναν σε έναν κοινό κατακόρυφο αγωγό. Ο αγωγός στο άκρο του έφερε μια ευφυή (οριζόντια και κατακόρυφα) περιστρεφόμενη διάταξη σωληνίσκου, με ακροφύσιο που επέτρεπε την ακριβή προσβολή του στόχου.

 

Βρείτε μας στα social media

Contact us at info@hellenologio.gr - Privacy Policy